Về LHQ và UNBK năm 2020, đây là lưới!

Khi kỳ thi quốc gia UN (kỳ thi quốc gia) và UNBK (kỳ thi quốc gia dựa trên máy tính) năm 2020 ngày càng đến gần, là lúc chúng ta cần chuẩn bị cho mình để trưởng thành hơn. Không chỉ chuẩn bị bài, chúng ta còn cần chuẩn bị về thể chất và tinh thần để làm các câu hỏi, có thể là câu hỏi của Liên hợp quốc hoặc câu hỏi UNBK.

Tin tốt là BSNP (Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục Quốc gia) đã phát hành lưới Kiểm tra Quốc gia (UN) và Kỳ thi Quốc gia dựa trên Máy tính Trung học (UNBK) cho năm học 2019/2020. Nếu bạn chưa biết, BSNP là một tổ chức độc lập, chuyên nghiệp và độc lập được chỉ định để xây dựng, giám sát việc thực hiện và đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn giáo dục quốc gia.

Kỳ thi Quốc gia và UNBK 2020 cho SMK bao gồm các môn học như Ngôn ngữ thế giới, toán học, tiếng Anh và lý thuyết nghề. Trong khi đó, học sinh trung học / MA sẽ có các kỳ thi về ngôn ngữ Thế giới, toán, tiếng Anh và một chuyên ngành. Đối với học sinh SMP / MTs, các môn học sẽ được kiểm tra là Ngôn ngữ thế giới, toán học, tiếng Anh và Khoa học.

Vì vậy, để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua lịch trình sau đây.

Lịch trình SMK UNBK

Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020 Thế giới ngôn ngữ

Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020 Toán

Thứ 4, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ngôn ngữ Anh

Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 Lý thuyết nghề

Lịch trình của UNBK SMA / MA

Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 Thế giới ngôn ngữ

Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020 Toán học

Thứ 4, ngày 1 tháng 4 năm 2020, Ngôn ngữ Anh

Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 Một môn học chính

Lịch biểu UNBK cho SMP / MTs

Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 Thế giới ngôn ngữ

Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 Toán học

Thứ 4, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ngôn ngữ Anh

Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020 IPA

UN và UNBK 2020 lưới câu hỏi

Riêng lưới điện, bạn có thể truy cập và tải về TẠI ĐÂY. Đừng quên kiểm tra theo loại trường của bạn. Luôn thành công!